Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Quảng Ninh > Xổ số Quảng Ninh > Xsmb Ngay 9 2 2022 Top group: Kế hoạch phát 2.5 tỉ yuan of mui trần trái phiếu

Xsmb Ngay 9 2 2022 Top group: Kế hoạch phát 2.5 tỉ yuan of mui trần trái phiếu


Cập Nhật:2022-07-13 09:02    Lượt Xem:131


Xsmb Ngay 9 2 2022 Top group: Kế hoạch phát 2.5 tỉ yuan of mui trần trái phiếu

Đầu đề xuất ra hai.5 tỉ yuan của trái phiếu hoán cải. Tập đoàn đứng đầu đã thông báo vào tháng Bảy 12, 2022 rằng công ty dự định ban công ty sản xuất trái phiếu hữu thể. Số lượng lớn các quỹ được thu hồi bởi phát biểu trái phiếu hoán cải là 2.5 tỉ yuan, và số lượng thừa là 25000000000000000000007Xsmb Ngay 9 2 2022, mỗi chữ với giá trị mặt của 100 yuan. Giá chuyển đổi đầu tiên là 710.380 yuan Description The term of convervatible Corporate trái phiếu ra this time is 72 months from the day of phát, and the beginning and end time is from July 14, 2022 to July 14, 2028. The lối phát biểu is online preưu tiên vị trí, và hệ thống trao đổi gửi chúng trực tuyến cho các nhà đầu tư xã hội. the interest paition Method is year interest tra, and the interest type is cưỡng bách Description Không Kiểm tra bản gốc: top Group: Bản tóm tắt của tờ bướm for the public state gớm ghiếc to ceility Description Không Kiểm tra bản gốc: Nhóm đứng đầu: tiêu đề cho buổi phát hành trái phiếu công ty mui trần theo nhóm Description