Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Quảng Ninh > Xổ số Quảng Ninh > Số Miền Trung Thứ Tư Tuần Rồi Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia: khuyến khích việc hủy bỏ số lượng hàng năm để giải quyết

Số Miền Trung Thứ Tư Tuần Rồi Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia: khuyến khích việc hủy bỏ số lượng hàng năm để giải quyết


Cập Nhật:2022-07-15 09:00    Lượt Xem:71


Số Miền Trung Thứ Tư Tuần Rồi Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia: khuyến khích việc hủy bỏ số lượng hàng năm để giải quyết

Trung Quốc dịch vụ tin tức, July 12 (trong Đoàn Tân Phong), Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia đã công bố kế hoạch xây dựng một thị trường mới trong suốt thời kỳ mười bốn năm trong tháng Bảy 12. The! Kế hoạch này đòi hỏi phức tạp hóa hệ thống tư gia đăng ký. Chúng tôi sẽ giải phóng các hạn chế xử lý ngoại trừ vài thành phố lớnSố Miền Trung Thứ Tư Tuần Rồi, và thử chế độ đăng ký gia đình dựa trên người thường trú. Giới hạn định cư thành phố với một cư dân cố định dưới ba triệu đô thị sẽ bị bãi bỏ hoàn to àn để đảm bảo các tiêu chuẩn định cư cho người di cư nông dân không địa phương và địa phương được đối xử ngang nhau. Chúng ta sẽ hoàn to àn thư giãn các điều kiện để định cư những thành phố lớn loại I với một dân số thành phố vĩnh viễn trên 3-5 triệu. Chúng ta sẽ cải thiện chính sách định cư dành cho các thành phố lớn có cư dân lâu dài hơn 5triệu đô thịSố Miền Trung Thứ Tư Tuần Rồi, làm đơn giản hóa các chi tiết xương, đảm bảo bao nhiêu năm tiền bảo hiểm xã hội và số năm tài khoản sống chính, và thúc đẩy việc tiêu diệt các chi tiêu hàng năm để giải quyết. Description