Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Quảng Ninh > Kqxs Bình Dương > Dự Đoán Miền Bắc Ngày 5 Tháng 1 Những người vắng mặt trong bài kiểm tra viết tắt cho cuộc phỏng vấn tuyển giáo viên? Đây là thông báo.

Dự Đoán Miền Bắc Ngày 5 Tháng 1 Những người vắng mặt trong bài kiểm tra viết tắt cho cuộc phỏng vấn tuyển giáo viên? Đây là thông báo.


Cập Nhật:2022-07-30 09:34    Lượt Xem:123


Dự Đoán Miền Bắc Ngày 5 Tháng 1 Những người vắng mặt trong bài kiểm tra viết tắt cho cuộc phỏng vấn tuyển giáo viên? Đây là thông báo.

Tháng BảyDự Đoán Miền Bắc Ngày 5 Tháng 1 27, Chính phủ Thành phố Xiangch, Kaifen City, bang Henan thông báo trên trang web của nó, có một thông báo về the

.0{Xian} thông báo về cuộc phỏng vấn các giáo viên bị liệt kê cho cuộc kiểm tra ghi chép

.0}Với kết quả phản ứng trên Internet là một s ố ứng viên đã bị thiếu trong cuộc phỏng vấn đã được ghi lại trong cuộc kiểm tra công khai tại huyện GFu, thành lập nhóm điều tra chung về công việc của giáo viên để sử dụng công, lấy các biện như là những phương pháp kiểm tra nội bộ học. Theo cuộc điều tra, nhóm trưởng tuyển dụng khu vực và kiểm tra đã giao cho một nhóm kiểm tra viên người thứ ba tổ chức và thực hiện công việc tuyển dụng và kiểm tra, và nhóm trưởng tuyển dụng khu vực và kiểm tra đã thông báo công khai dựa trên kết quả kiểm tra ghi chép. Trong khoảng thời gian quảng cáo, một số ứng viên đã phản đối, và sau khi xem xét lại, kết quả nhận thấy điểm của mỗi ứng viên là không đúng thống kê. Kết quả cho thấy rằng Giang, Peng và Niel, người đã vắng mặt trong kỳ thi, đã tham gia vào kỳ thi viết, với điểm số của 35.5, 62 và 55. như với những ứng viên có điểm thấp vào cuộc phỏng vấn, cuộc điều tra cho thấy rằng dù số ứng cử viên cho vị trí cá nhân trong việc tuyển dụng này đáp ứng các yêu cầu cho cuộc thi, vẫn có rất nhiều người vắng mặt, và những ứng cử viên có điểm thấp cho vị trí cá nhân bước vào cuộc phỏng vấn. Thí dụ như, với vị trí giáo dục đặc biệt được đăng ký ở một trường nào đó ở Giang 5 người được tuyển dụng,18 người được đăng ký, Hiện tại, không có ứng viên nào không đáp ứng yêu cầu phỏng vấn được tìm thấy để tham gia cuộc phỏng vấn. Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng trong cuộc kiểm tra của các công ty bên ngoài, sau khi điều tra sâu hơn, họ sẽ chịu trách nhiệm theo luật pháp và quy định. Những người chịu trách nhiệm liên quan đến Cục giáo dục quận và thể thao đã không hoàn thành nhiệm vụ giám sát trong cuộc thi tuyển dụng sẽ được xử lý theo quy luật và kỷ luật. Tôi xin lỗi vì những vấn đề trong cuộc kiểm tra tuyển dụng. Đồng thời, tất cả các lĩnh vực của xã hội đều được chào đón để giám sát quy trình tiêu chuẩn tuyển dụng và giáo dục ở khu Tương Dương. {i1}khu vực Tương Dương đang mở đầu tuyển dụng các giáo viên Đội điều tra chung cho tổ chức điều tra

Bảy, 2022 {1 {Từng Từng Từng Từng}0}nguồn: trang web chính phủ Thị trưởng Thành phố Xian, khách hàng hàng ngày của mọi người

0}Tổng biên tập shaoThanh Thanh}