Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Quảng Ninh > Xổ số Quảng Ninh > Idlongtuong.Zing.Vn fanyierror

Idlongtuong.Zing.Vn fanyierror


Cập Nhật:2022-08-01 10:22    Lượt Xem:108


Idlongtuong.Zing.Vn fanyierror

Ngày gần đây, Cục bảo vệ tiêu dùng của Ủy ban Điều luật hàng ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) đã thông báo Không. bức thư này ghi nhớ rằng trong 2022, CBI đã điều chỉnh ước lượng thống kê và thông báo về việc than phiền tiêu thụ, và thống kê hợp lệ và thông báo về các yêu cầu liên tục Sau khi điều chỉnh xong, CBC và các văn phòng đã nhận và chuyển tiếp khiếu nại về lợi ích bảo hiểm 25455 liên quan đến các công ty bảo hiểm trong vòng đầu. Trong số đóIdlongtuong.Zing.Vn, 9337 liên quan đến các công ty bảo hiểm bất động sản, tính toán giá 35.31. Hệ thống bảo hiểm nhân thọ 172, kế toán giá trị 699. Bệnh bảo hiểm bất động sản PICC đứng đầu số lượng khiếu nại từ các công ty bảo hiểm bất động sản. Bình An Life đứng đầu trong số các đơn khiếu nại từ các công ty bảo hiểm nhân thọ. bức thư này ghi nhớ rằng trong vòng đầu 2022, số trung bình của các công ty bảo hiểm bất động sản với giá trị hàng trăm triệu yuan là một 41/ 100 triệu yuan, và số bồi thường hàng trăm nguyên tắc bảo hiểm hàng trăm ngàn là 0.43 Nhân vật bảo hiểm nhân thọ thiệt mạng hàng triệu triệu triệu triệu triệu cổ tố cổ là hàng 120 chi. 100 triệu yuan, con số trung tâm của hàng trăm nguyên tắc bảo hiểm có thể được liệt kê là 0.23. các bộ nhớ 10000. Và con số trung bình nhân hàng trăm nhân hàng trăm lần bị than phiền là 0.08. nhân nhân hàng trăm lần. Mặt Trời SINOsure và Chung hui bảo hiểm lẫn nhau được xếp hạng hai công ty bảo hiểm tài sản hàng đầu trong lượng hàng trăm triệu đô-la bồi thường. Các khiếu nại của hàng trăm nguyên tắc bảo hiểm khác nhau: Ánh nắng SINOsuri,Xổ số Quảng Ninh Thái Bình Dương Anxin bảo hiểm nông nghiệp và Jiulon bất động sản nằm trong số ba công ty bảo hiểm bất động sản hàng đầu. Giá trị mạng sống cá nhân và Sino US đã nằm trong số hai công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu với giá trị hàng trăm triệu triệu đô-la bồi thường. Trong số các công ty bảo hiểm nhân thọ số hàng đầu trong số các khiếu nại chống thiệt mạng trăm. Số khiếu nại tình yêu xếp hạng nhất trong các công ty bảo hiểm nhân thọ. Số khiếu nại về các chính sách hiểm hàng trăm mét và hàng trăm nhân viên bảo hiểm nhân thọ Junlong long, và Three Gorgos bảo hiểm nhân thọ xếp hạng đầu tiên trong các công ty bảo hiểm nhân thọ. The tuần tuần tra chỉ ra rằng các công ty bảo hiểm bất đồng về tài sản 6958, kế toán 74.23. Tổng khiếu nại của các công ty bảo hiểm bất động sản; 830. khiếu nại về doanh số, tính toán 8.86. Việc bảo hiểm tài sản và tổn thất của PICC xếp hạng đầu tiên trong số lượng khiếu nại và khiếu nại tại các công ty bảo hiểm đất. Cơ sở bảo hiểm và Bình An Bảo hiểm Bất Động Sản được xếp hạng trong hai công ty bảo hiểm bất động sản hàng đầu về các khiếu khiếu khiếu tranh bán hàng. Những công ty bảo hiểm bất động sản gồm 5729 Các khiếu nại về bất đồng bảo hiểm xe hơi, ghi sổ 62 Có phàn nàn 816 về các cuộc xung đột bảo hiểm, tính toán cho 8.71 quá. Số lượng tranh cãi về bảo hiểm xe động cơ và khiếu nại của PICC C xếp hạng đầu tiên trong các công ty bảo hiểm bất động sản. Bình An Bảo hiểm Bất Động sản và bảo hiểm Cơ sở hữu ích... nằm trong số hai công ty bảo hiểm bất hợp đồng bảo hiểm bất hợp lệ bảo hiểm. The trí xoay sở ra rằng các công ty bảo hiểm nhân thọ liên quan đến tố cáo phân phát bán hàng, Cộng hoà giao hàng 49997.54 Bình An Life được xếp hạng đầu tiên trong các công ty bảo hiểm nhân thọ... về các tranh chấp bán hàng và các cuộc đầu hàng. Những công ty bảo hiểm nhân thọ có điều kiện thương vong liên quan đến các bất đồng bảo hiểm đời sống thông thường, tính toán về sự kiện đầy đủ của công ty bảo hiểm nhân thọ. Có đầy đủ các khiếu nại về bất đồng bảo hiểm bệnh tật, tính toán 22.87. Bình An Sinh được xếp hạng đầu tiên trong số các công ty bảo hiểm nhân thọ... về số bất đồng và khiếu nại về bảo hiểm nhân thọ. Bình An Bảo hiểm Bảo hiểm mạng và Bảo hiểm mạng người Anh xếp hạng trong hai công ty bảo hiểm mạng hàng đầu với số lượng các khiếu nại về các vấn đề bảo hiểm bệnh tật. Description