Tin Tức

Vị Trí:Xổ số Quảng Ninh > Xổ số Quảng Ninh > Vi Xo So Mien Nam Dầu Trung Quốc: khí ga tự nhiên được tính toán là 51.6 Phần lớn cấu trúc sản xuất dầu và khí ga

Vi Xo So Mien Nam Dầu Trung Quốc: khí ga tự nhiên được tính toán là 51.6 Phần lớn cấu trúc sản xuất dầu và khí ga


Cập Nhật:2022-05-29 07:27    Lượt Xem:159


Vi Xo So Mien Nam Dầu Trung Quốc: khí ga tự nhiên được tính toán là 51.6 Phần lớn cấu trúc sản xuất dầu và khí ga

Trong vòng một tuần nữa, cuối cùng cũng có thể là sự thật. Báo cáo cho thấy rằng ở 2021, ga tự nhiên được tính toán là 51.6 phần lớn cấu trúc s ản xuất dầu và khí ga của Trung QuốcVi Xo So Mien Nam, và cấu trúc sản xuất dầu và khí ga đã được nâng cấp cẩn thận. In 2021Vi Xo So Mien Nam, PetroChina sẽ thêm 1 Vào năm đó, s ản xuất dầu thô trong nước của PetroChina tăng lên cùng 0.8=và5.5=.=* hàng năm qua, và sản xuất dầu và khí ga ở nước ngoài tương đương là 310triệu tấn. (New Century Business Herald) (1) Description Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai.